Døve misjonslederKonferanse 2017
DMI Norge arrangerer internasjonale konferanse.

Døve barn skoleVårt arbeid
Les her om vårt arbeid i Afrika og Asia

Døve barn læreVår erfaring
DMI nærmer seg 40 års misjons- erfaring i utviklingsland.

Støtte internasjonal døvemisjon Gi en gave
Se hva vi trenger penger til og gi en donasjon.

7. internasjonale DMIs konferanse

DMI Conference 2017

DMI Helg 11. – 13. november

banner
Sy prosjekt i Burundi

SY- OG BRODERI-PROSJEKT

BURUNDI – i henhold til en FN-rapport fra 2015, er Burundi ett av fem de fattigste landene i verden. DMI Norge vil gi sju døve kvinner en mulighet til å jobbe. Kvinnene har allerede fått opplæring i søm. Hjelp oss å skape arbeidsplasser for dem.

Prosjektet vil: gi stigmatiserte og arbeidsledige døve kvinner et livsgrunnlag, og skape en virksomhet som kan gi inntekter til DMIs arbeid blant døve personer i Citiboke, nordøst Burundi.

DMI Norge (Internasjonal Døvemisjon)

DMI Norge er en norsk stiftelse tilknyttet Deaf Ministries International (DMI). DMI er et internasjonalt felles-kristent misjonsnettverk blant døve.

Vi arbeider for å bedre døves livsvilkår i alle verdensdeler og bidrar til å styrke kristent arbeid blant døve i Norge.

DMI driver evangelisk arbeid og setter i gang ulike sosiale, økonomiske og pedagogiske tiltak som kan gi døve et positivt og menneskeverdig liv.

Vi er aktive i 19 land, hovedsaklig  i Asia, Afrika og Midtøsten.