Bønnetemaer

Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet over hele verden. Aktuelle bønntemaer: • Takke for at det skjer mange gode ting i Uganda • Takke for at vi har fått nok økonomisk støtte i 2017 slik at alle medarbeidere fikk sin fulle lønn. • Be om at DMIs økonomi blir bedre … Leser mer »

Bærekraftige utviklinger i Uganda

Av Matthijs Terpstra DMI fikk i fjor en stor donasjon fra en trofast utenlandsk giver. Gaven skulle brukes til å hjelpe døve til å starte inntektsgivende prosjekter. Det ble opprettet et fond. Via fondet får alle DMIs medarbeidere i hele verden en mulighet til å søke om lån. Formålet med fondet er både å øke … Leser mer »

Seminarer som forandrer liv!

Av Gunnar Dehli Denne vinteren og våren har DMI bidratt til å styrke Guds-livet til våre medarbeidere. Både her i landet og utelands har det vært holdt seminarer. Gang på gang opplever vi at lys går opp i folks øyne når de forstår hvor høyt elsket de er av Den treenige Gud. Mange erfarer at … Leser mer »

«LIV» på Ål Folkehøyskole

av Matthijs Terpstra Velkommen til den linja «LIV» på Ål Folkehøyskole med fokus på kristen tro og livsutfoldelse! Linja er et samarbeid mellom DMI Norge og Ål folkehøyskole. DMI Norge har fått flere friplasser fra Ål Folkehøyskole for de som kommer fra u-land! Det gleder oss veldig mye å si at undervisningen foregår på Internasjonalt … Leser mer »