1. juli

Plutselig stoppet alt opp!

Da myndighetene i ulike land skjønte alvoret av epidemien ble drastiske tiltak iverksatt, innstramninger som aldri før hadde vært gjort i fredstid.

I vårt land er mange blitt rammet, men ulike hjelpe-pakker bidrar sterkt til å redusere samfunnsskadene og konsekvensene for den enkelte av oss.

Slik er det ikke i de landene DMI arbeider i, i Afrika og Asia.

Mange steder ble hele samfunnet lukket ned, og er det fortsatt. Skoler er fortsatt stengt og de planlegges ikke å åpne igjen før tidligst i september. Folk får heller ikke drive sine inntektsgivende virksomheter. Mange barn og voksne opplever å legge seg med sultne mager.

De mest utsatte i disse tidene er mennesker med funksjonshemminger. Døve i u-land lider ofte samme skjebne.

Vi satte igang en innsamlingskampanje, en ren nødhjelpsaksjon for å skaffe mat til døve skoleelever, medarbeidere og andre døve tilknyttet DMIs arbeid i flere land. En stor takk til alle dere som responderte på denne aksjonen. Det har bidratt til at mager har blitt mettet!

Men krisen er ikke over. Vi trenger fortsatt bidrag til dette. Vi vil gjerne også bidra litt ekstra til døve medarbeidere som ikke får lov til å drive sin inntektsgivende virksomhet i denne tiden. De og deres familier har det tøft nå.

Vil du være med på å gi dem en håndsrekning?

Takk til alle dere som gir til dette arbeidet, og en spesiell takk for støtten din gir nå i denne krisetiden!

Ha en velsignet sommer!

Vennlig hilsen
Gunnar Dehli

kr
  

Generelle gaver:
7877 08 35983

Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326

Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243

Fanger i Zambia:
1503 56 95521

Vipps:
«DMI NORGE» / «10753»

VITNESBYRD

DMI har over 40 års misjonserfaring i utviklingsland.
Vi har mange vitnesbyrd og her vil vi gjerne dele noen av dem med dere!

 

Pastor Andrew: Filippinene

Pastor Andrew: Filippinene

Når vi kommer til skolen, blir vi vist rundt og jeg blir umiddelbart imponert over atmosfæren og hvordan det ser ut her. Generøse gaver fra DMIs støttespillere – både tid og penger – er synlig overalt. Et korttidsteam fra Sør-Korea har nylig vært her og malt hovedbygningene i friske farger, som gjør at de ser koselige og tiltalende ut. En stor gave fra en giver i Japan har gitt to nye klasserom som er i konstant bruk. Det er så oppløftende å se med egne øyne fruktene av slike gaver.

les mer
Pastor Andrew: Annette

Pastor Andrew: Annette

Hun er 26 år og går i 12 klasse. Hun er en av de eldste elevene på The Fishermen of Christ Learning Center, DMIs skole for døve i Ligao. Hennes reise gjennom livet har vært lang og ofte smertefull. En reise som nå viser gode utsikter for fremtiden og endelig ser ut til å ende godt. Det er takket være utholdenheten hennes, dedikasjonen og støtten hun får fra lærerne, og DMIs støttespillere rundt om i verden.

les mer
Pastor Andrew: Lille Neville

Pastor Andrew: Lille Neville

Han gikk fra bord til bord og tigget penger til mat. Det er mange tiggere i Ligao, så dette er ikke en uvanlig historie, bortsett fra et par småting: karen er kanskje 7 år gammel og han er døv. Og det var her på denne Jollibee restauranten at Neville og Arnel (en av DMIs døve pastorer) fant og reddet dette barnet.

les mer

Nyheter fra DMI

I kjølvannet av koronakrisen

I kjølvannet av koronakrisen

Det er med stor glede vi kan melde at det har kommet inn nesten 75.000 kroner til dette ved overgangen til mai. Av de landene hvor DMI arbeider, er det Malawi, Uganda og Kongo som er hardest rammet av krisen.

les mer
Ekstra hjelp med mat under Korona-krisen – kan du bidra?

Ekstra hjelp med mat under Korona-krisen – kan du bidra?

Ved 4-tiden natt til 15. april fikk jeg en melding på Messenger fra Sylivia, en av de unge døve i Uganda som sliter med å sove om natten, fordi sulten gnager, og hun opplever at situasjonen er så tung. Merk gaven din: «Matvaretilskudd i Korona-krisen»

les mer
Har det virkelig gått 4 uker?

Har det virkelig gått 4 uker?

Neville vil aldri gå glipp av en bursdagsfeiring på kontoret, særlig ikke der en Pavlova er med! Men… Har det virkelig gått 4 uker med oppdateringen min? Vi er alle påvirket av viruset som sveiper over verden. Vi strever med å følge våre helsemyndigheters anbefalinger om hygiene og sikkerhet og foretrekker å jobbe hjemmefra i størst mulig grad.

les mer

Bønnetemaer

Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet i ulike deler av verden. Bønn er et veldig viktig verktøy i vårt arbeid. Vi er derfor svært takknemlige for alle bønner. Aktuelle bønntemaer:

  • Neville har bedt oss om at vi skal be mye for Lill og Ian i denne tiden
  • Be om at familien har en god tid sammen, og at et mirakel kan skje når det gjelder Nevilles helse – om Gud vil
  • Be om at koronaviruset ikke rammer DMIs medarbeidere, skoleelever, administrasjon og de andre involverte
  • Be om at koronaviruset ikke rammer DMIs økonomi både kort- og langsiktig
  • Be om at fangene i Zambia opplever Fars trøst og at de snart blir frikjent

DMI Norge

(Internasjonal Døvemisjon)

DMI Norge er en norsk stiftelse tilknyttet Deaf Ministries International (DMI). DMI er et internasjonalt felles-kristent misjonsnettverk blant døve.

Vi arbeider for å bedre døves livsvilkår i alle verdensdeler og bidrar til å styrke kristent arbeid blant døve i Norge.

DMI driver evangelisk arbeid og setter i gang ulike sosiale, økonomiske og pedagogiske tiltak som kan gi døve et positivt og menneskeverdig liv.

Vi er aktive i 19 land, hovedsaklig i Asia, Afrika og Midtøsten.