Av Gunnar Dehli

 

 

23 personer ville være med da DMI og Norkirken i Grimstad arrangerte

Bibel-seminar for døve. Både fra Oslo, Østfold, Vestfold og Agder-fylkene ville folk være med. 

Seminaret ble preget av høy deltaker-aktivitet og mange engasjerte innlegg.

 

Lørdag 26. oktober var DMI Norge for første gang med på å arranger

et Bibel-seminar for døve. Tema for dagen var «Sønnen som kom hjem»

og vi tok utgangspunkt i fortellingen i Lukas 15, 11-32.Vi snakket sammen om ordet «FAR».

Deltakerne fortalte hva slags tanker de fikk når de tenkte på det ordet. 

Deretter snakket vi om hvem Gud er som far og hvordan han vil være sammen

med oss som sine sønner og døtre. 

 

En stor takk til Reidar Akselsen og Bibelgruppen for døve i Grimstad som inviterte til dette seminaret

og sto for alt praktisk. Dette ønsker vi å gjøre igjen!

 

Feltbesøk

 Av Gunnar Dehli

 

Det er mulig å kunne reise på besøk eller lengre opphold på noen av DMIs felt i Afrika og Asia.

Lengden på opphold kan variere fra noen uker til flere måneder.

 

Vinteren 2014 planlegges det en besøksreise på en til to uker til Afrika.

Reiseruten er ikke lagt ennå. Ta kontakt med meg om du synes noe av dette er interessant.