Mange døve kristne har mistet hjem
og arbeid. Noen har mistet livet. To
kirker er blitt ødelagt der døve fikk
holde sine samlinger. En av styremedlemmene
har fått dødstrusler på
telefon. Be for dem!

Mange døve kristne har mistet hjemog arbeid. Noen har mistet livet. Tokirker er blitt ødelagt der døve fikkholde sine samlinger. En av styremedlemmenehar fått dødstrusler påtelefon. Be for dem!