Av Lill Muir

Robert Mukasa Ssewaggudde
Leder for DAUs ungdom

Han er bare 24 år gammel, men har
allerede utrettet mye. Robert er nylig
blitt utnevnt som vår nye styreleder i
Deaf Action Uganda, DAU. I flere år
har han vært vår ungdomsleder i
Uganda og han sitter som nestleder i
Verdens Døveforbunds ungdomstyre.
Han er en mann med lederegenskaper
og handlekraft.

 

Robert har ledet workshops og seminarer og vært med på utforme organisasjoner for døve i Kenya, Egypt, Litauen, Hong Kong, Australia og Rwanda. Han var blant 14 unge fra Afrika som kom til Norge for å lære å starte opp ungdomsprosjekter i utviklingsland. Robert mistet hørselen som barn, men kom etter hvert på døveskole. Senere valgte han å gå på skole sammen med hørende for å bli god i engelsk, noe han ble. Han har et veldig pågangsmot og klager aldri over sin situasjon. For å skaffe penger til sin skolegang begynte han tidlig å male bilder. Nå studerer han sosiologi og NGO management ved universitet i Kampala. Hans visjon er å hjelpe funksjonshemmet ungdom å utvikle større kapasitet som ledere og få bedre livsferdigheter.

I 1997 ble han en kristen. Han sprer liv omkring seg og latteren sitter løst. Om han er talentfull, er han likevel ydmyk. Han er blitt til velsignelse for mange. Vi er glade for at han er på DMI-laget.