Av Lill Muir

Endelig er ny leder på plass i Uganda. Etter tre år etter kom bønne-svaret. Da David Bulime døde i 2010, var det ingen til å ta over etter ham. Han var en avholdt leder av DMI Uganda.  DMIs inter-nasjonale leder, Neville Muir, tok midlertidig over ledelsen der.

Det er med glede vi presenterer Samuel (Sam) Begumisa  for dere! Han er gift med Moreen, og de har tre barn, Jessica, Jethro og Jordan. Sam er lærer av yrke og avslutter nå en toårig teologiutdanning. Den gode måten han behandler folk på, og hans dype åndelig teft er noe en legger merke til. Han har stor entusiasme for den nye jobben sin og viser innsikt for dagens situasjonen for døvearbeidet i Uganda. Det er det landet i Afrika hvor vi har mest virksomhet: 60 døve-menigheter, et stort arbeid blant døv ungdom og flere prosjekter.

Tegnspråk, døv kultur og tankesett er Sam vel kjent med. Han er hørende men har døve foreldre, en CODA, «Child of Deaf Adults», barn av voksne døve. Faren var leder for Døveforbundet i Kenya, og moren tilhørte døvemenigheten i Nairobi. Hun ivret for at DMI burde få virk-somhet i hennes hjemland Uganda. Dette skjedde etter hvert. Lite ante hun da at sønnen i framtiden skulle komme til å lede dette arbeidet. 

DMI trenger faste støttepartnere for Sam. Det er behov for kr 3000 mer i måneden for å dekke hans lønn, reiser og offentlige avgifter. Hvis du eller en sammenheng du er med i, vil støtte ham, ta kontakt med oss i DMI Norge.

 

Bibelord:
«Be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere! Matteus 7, 7

 St

 Styret for DAU: bak fv: juridisk rådgiver 
Allan, direktør Sam, styreleder Robert,
foran fv: kasserer Stephen, styremedlem 
David, sekretær Molly.
midt bak, Robert, h.bak, Stephen v.foran

 

I årene da DMI Uganda var uten nasjonal leder, var Stephen Kasumba, en hovedkoordinator. Nå har Sam overtatt ledelsen. De har også fått et nytt styre med unge krefter. Styreleder er Robert Ssewaggudde. Han kan dere lese mer om på siste side. Ordet  “internasjonal” kan i Afrika forstås slik  at en har mye penger, noe DMI ikke har. Derfor ble navnet byttet til DAU, altså Deaf Action Uganda. 

____________________

 

 Ny leder for Deaf Action Kina

Pastor Lee med sin familie.

Be også for han og hans nye lederteam.