Se link: https://www.youtube.com/watch?v=mvdDF7QnU68&feature=youtu.be

Nedal og Fadi, DMIs medarbeidere i Syria sendte en video til Australia, til menigheten der Lill og Neville Muir er med. Vi vil dele den. Her er norsk tekst: 

“For åtte år siden begynte arbeidet blant døve i Syria. DMI er den eneste kristne organisasjon som har arbeid blant døve her. Målet er å presentere Jesus som Frelseren gjennom under-visning fra Bibelen, lære døve arabisk språk (dvs. å lese og skrive) og livs-ferdigheter. For to år siden begynte krigen i Syria. En vanskelig situasjon, mange mennesker har dødd, mange hjem er ødelagt. Her er fattigdom, sult og mye frykt.

Vi stoler på at Jesus vil gi oss sin fred i de kommende dager. Vi er glad for at Jesus elsker oss.Vi tror at våre bønner kan gjøre en forskjell, for de rører ved Guds hjerte. 

Be for oss!