Annenhver onsdag kveld vil en gruppe døve samles for å studere Bibelen og lære mer om Jesus. Flere kan gjerne være med. Målet er at deltakerne skal få grunnleggende innsikt i hva kristen tro handler om. 

Samlingene er hos Gunnar og Ingrid Dehli, Ullevålsveien 37, Oslo. Ta kontakt om du er interessert i å delta.

Gunnar Dehli: 90030181 / gunnar.dehli@dminorge.no

Neste samling er onsdag 6. mars kl. 18.30

Bibelstudiet er basert på et studieopplegg som er godkjent for statsstøtte. Heftene er godkjent av K-stud (Kristelig Studieforbund). Grupper og kurs som benytter heftene kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. Eller ta kontakt med: Kristelig studieforbund, tlf. 23 08 14 70, e-post post@k-stud.no