Hver torsdag kveld samles ca. 10 døve for å studere Bibelen og lære mer om Jesus. Flere kan gjerne være med. Målet er at deltakerne skal få grunnleggende innsikt i hva kristen tro og menighetsliv handler om. 

Samlingene er hos Åsmund og Elin Dehli, Klokkerveien 14 A, Andebu. Ta kontakt om du er interessert i å delta.

Elin Pedersen Dehli: sms 926 07 959 eller Åsmund Dehli: sms 926 05 539 / adehl@online.no

Samlingene begynner kl. 19.00

Bibelstudiet er basert på et studieopplegg som er godkjent for statsstøtte. Heftene er godkjent av K-stud (Kristelig Studieforbund). Grupper og kurs som benytter heftene kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. Eller ta kontakt med: Kristelig studieforbund, tlf. 23 08 14 70, e-post post@k-stud.no