Døve i Egypt og Syria

– la oss slå en bønnering omkring dem

Av Lill Muir og Gunnar Dehli

I nyhetsbladet i desember skrev vi om døves situasjon i Syria. Nå vil vi fortelle litt om våre døve søsken i Egypt og den vanskelige situasjonen de er i. Det er mye som er urovekkende der, og døve er i en sårbar situasjon. Som i Syria vet de ofte ikke hva som skjer omkring dem. Mye er blitt vanskeligere for den kristne del av befolkningen. Vår tidligere leder Sobhy Yassa forlot Egypt fordi han ble truet av Det muslimske brorskap. DMIs arbeid ledes nå av en komité på fire-fem medlemmer som administrerer døvearbeidet i landet. På bildet til høyre ser dere tre av dem. Broren til Hany (i midten) ble skutt og drept på åpen gate for få dager siden. Det var et hardt slag. Likevel, de jobber videre for å tilrettelegge møtevirksomhet og annen DMI-aktivitet i Kairo og ellers i landet. Til tross for uro, opptøyer og mange hindringer, gir de ikke opp. De fortsetter å samles og støtte hverandre.

Det samme kan sies om våre ledere i Syria. Vi takker Gud som har gjort det mulig for dem å fortsette arbeidet fram til nå. Til tross for en problemfylt politisk og religiøs situasjon, forkynner de frimodig om Jesus Kristus. Vi ber om at Han gir dem styrke til å fortsette. Likevel må de løpende vurdere hvor lenge det er forsvarlig å fortsette i Damaskus-distriktet. De siste ukene har lederne med sine familier ikke kunnet bo hjemme på grunn av snikskyttere i området. Husk å be for alle som er med i DMIs arbeid i Midtøsten!