Fadder- og skolenytt

Av Lill Muir

Skoler som forandrer liv

De første oppvekstårene er ofte ensomme for døve barn i de fleste landene der DMI arbeider. Det blir da liten språkutvikling i de første viktige utviklingsårene. I møte med skole og tegnspråk begynner elevene å blomstre. Gang på gang opplever foreldre og lærere å se store forandringer. Det er strevet verdt! Å leve i et skolemiljø hvor de kan prate med alle, få venner og utfolde seg naturlig, oppleves utrolig godt. Utdanning gir også et reelt håp for fremtiden. Målet om en gang å få seg en jobb, stå på egne ben og brødfø sin egen familie, er noe våre eldre elever verdsetter. DMI gjør sitt ytterste for at døve skal få denne muligheten og våre trofaste faddere hjelper oss med dette!

Vi takker Gud for dere!

Hvor er DMIs skoler og internat?

I Afrika driver DMI en skole i Ringa, ikke langt fra Victoriasjøen i vestre Kenya. I Uganda støtter DMI flere enkeltelever på diverse døveskoler.

I Asia har DMI skoler i Myanmar og på Filippinene. På Filippinene har vi to større skoler, en i Ligao i Albayfylket og en i Davao på øya Mindanao. Et lite internat og skolemiljø drives på øya Samar. I byen Bacalod på øya Negros har DMI et stort og veletablert internat. Historien under er derfra:

Historien om Gerald

Tolv år gamle Gerald er døv og kommer fra øya Negros. De var tre brødre og en lillesøster i familien. Det var hans jobb å passe henne. Han kunne ikke mange ordene og heller ikke tegnspråk. Først da Gerald kom til DMIs internat i Bacalod og fikk bo der, begynte han å lære nye ord og tegn. Det tok ikke lang tid før ordforrådet og kunnskapen økte. Gerald er flink og kommer stadig med spørsmål. Han er glad i å gå på skolen og nå synes han alt er lett. De to beste fagene er engelsk og matematikk. Han liker også å finne på prosjekter som han selv kan løse, og han er alltid klar til å hjelpe andre. Ulike oppgaver som han får, tar han på alvor og med stor entusiasme!

 

Cagayan de Oro

Vi jobber stadig med å gjøre arbeidet økonomisk bærekraftig. DMIs virk-somhet i det nordøstre Mindanao på Filippinene begynte for noen få år siden, først med menighetsarbeid og et lite internat. Deretter ble to store prosjekter lansert, et svineoppdrett og en gummiplantasje. De skulle skape arbeid for døve og samtidig gi inntekter til skolesenteret i Davao. I løpet av de siste tolv månedene, har to tyfoner rasert denne landsdelen. Siste gang gikk det utover grisefarmen samt broen og veien som fører opp til gummi-plantasjen. Nylig hadde de begynt å høste sevje fra trærne. Hvordan de nå skal få høstet gummien, er uvisst. Kostnaden på reparasjonene vil være ca. 90 000 kr. Be om at Gud finner en vei ut av uføret!

 

Skolen i Kalay, Myanmar

 

Elever og stab har laget et flott kart over det store landet sitt. Hvert fylke, eller “stat” som de kaller det, er i forskjellige farger. Kalay ligger i nordvest, nær Chin-staten. Her er det svært mange døve. Det finnes bare to andre døveskoler i landet. DMIs skole er den tredje. Be for skolene som DMI driver! Det er alltid behov for nye faddere ettersom det stadig kommer nye elever ……