• Takk for at Neville Muirs kreft-operasjoner har gått godt og at han fremdeles kan arbeide for fullt. Be også for operasjonen han skal ha i skulderen, at den vil bli vellykket og fjerner smertene han har.
  • Takk for at DMI har kunnet gi alle medarbeiderne ute full lønn hittil i år, takket være ekstra gaver i Australia.
  • Takk for alle Guds velsignelser.
  • Be for DMIs internasjonale konferanse i Seoul, Sør-Korea 7 – 11 oktober. Be om at den må få bli til styrke og inspirasjon for med-arbeiderne.