Av Gunnar Dehli

Ruth Njihia -­‐ med arbeid blant døve som livsoppgave

Hva får en hørende, ung jente til å ville ta et treårig kristendoms-studium på en bibelskole for døve?

Ruth måtte søke spesielt fordi hun ikke hørte til målgruppen for studiet.     – Jeg ville fordype meg i og studere Guds ord, og jeg ville gjøre det sammen med døve fordi det er blant dem jeg hører til, er hennes enkle forklaring.

Ruth er en kenyansk CODA – Child og Deaf Adult. Hennes far er døv, mens moren hører. Faren, Daniel, ble sendt av DMI til Tanzania for cirka tolv år siden som misjonær. Han har plantet flere menigheter for døve der og er pastor for menigheten i Dar es Salam. Etter bibelskoletiden i Uganda, dro Ruth til Tanzania for å hjelpe til i misjonsarbeidet der.

Ruth er er en av de beste døvetolker jeg har møtt i Afrika. Hun tolker flytende mellom engelsk, lokale talespråk og tegnspråk i både Tanzania, Kenya og Uganda.

– Jeg tror at Gud har kalt meg til å arbeide med Han blant døve, forteller hun. Men jeg vil så gjerne fordype meg i Guds ord og lære mer. Derfor håper jeg at jeg får muligheten til studere et eller annet sted. Kanskje en Bibelskole i Norge kan bli en mulighet? Jeg er klar!» smiler hun.