Av Gunnar Dehli

Forbønn for Sam Begumisa. Han har tilsyn med alle ICD-menighetene i Uganda. ICD står for Immanuel Church of the Deaf.

Endelig har døvemenighetene i Uganda fått ny leder. Fire år er gått siden David Bulime døde. Han hadde tidligere tilsynsansvaret for de mange menighetene i landet.

Stor var gleden da vi i august kunne sette Sam inn i denne funksjonen. Under gudstjenesten var Neville Muir med oss fra Australia via Internett (se bildet).

Sam er hørende, men har døve foreldre. Han er døvetolk og lærer med teologisk utdanning. Han er gift og har tre barn. La oss huske ham i bønn!