Av Gunnar Dehli

Lærere og elever samlet foran skolen. Rektor Joyce (75 år) i midten foran.

Endelig er det nye Bibelskolekullet i Kampala på plass — etter store startvansker.

Ti elever er i gang med et treårig studium. Elevene kommer to og to fra fem forskjellige land i Øst-Afrika.

De er fra Uganda, DR Kongo, Sør- Sudan, Rwanda og Burundi. Disse vil bli utdannet for å kunne dra tilbake til sine hjemland som evangelister.

Bibelskolestudentene leder lovsangen under søndags-gudstjenestene.