• Takk for en berikende konferanse! Be for neste inter-nasjonale konferanse i Norge 2017!
  • Be for den nye grunnskolen i Burundi som kom igang i oktober! 
  • Takk og be for alle våre ansatte og frivillige medarbeidere i Asia og Afrika, for menighetsplanting, skole-arbeid og mange prosjekt.
  • Glem ikke døve og deres ledere under krigstilstanden i Syria. Takk at arbeidet kan fortsette! Be om Guds fred og beskyttelse hvor de er.
  • Be for døvearbeidet i Uganda at fraksjoner av unge/gamle kan bli enige.
  • Be for Nevilles helse, behandlinger for blærekreft. Han skal senere operere skuldrene.