“Velsign oss og utvid våre ‘grenser’” var hovedtema for DMIs 6. internasjonale konferanse i Sør-Korea. Neste konferanse blir i Norge i 2017!

Av Lill Muir 

Dagene fra 7-11 oktober ble uforglem-melige for mange!

Vi var 135 utlendinger som deltok på kon-feransen. I tillegg kom folk fra Seoul på besøk. Opptil 240 mennesker kunne være samlet.

Neville og Lill Muir i koreanske drakter med venner fra Sør-Korea.DMIs 6. internasjonale konferanse ble preget av glede, fellesskap og enhet til tross for mange ulike språk. Begeistring over å samles med samme mål for øye var like stor nå som for 15 år siden da den første konferansen ble holdt.  Det er en stor jobb å få alt til å klaffe. Døve medarbeidere fra mange land skal finne reisepenger, få visum osv. Gud velsignet og var oss nær. Neste konferanse blir i Norge juni 2017. Velkommen!

Brede smil fra deltagere fra Kina, Filippinene og Japan.Det koreanske arbeidsteamet besto av ‘den yngre garde’, de som var barn og tenåringer i de 13 årene Neville og Lill Muir jobbet i Sør-Korea. Det var flott å se hvor dyktige de var. Young Whan Kim og In Young Ho, som er blitt presentert i et tidligere blad, gjorde en ypperlig jobb og ledet møter og bussturer osv. Vi fikk være med på et opplevelsesrikt program. Hovedtaleren Bob McFarland (døv fra England) var like entusiastisk som før. Det samme gjaldt andre talere som underviste og inspirerte oss til å følge Jesus i vår hverdag. Det var lek og alvor i skjønn forening, sightseeing, trylling, dans og drama. Linken under gir et glimt inn i dagene vi hadde sammen:  

http://youtu.be/5qkKPU0Jk04 eller: youtube.com/deafministriesint

Møtesalen i Hi Seoul Youth Hostel full av engasjerte og fornøyde deltagere.