Fra «Field Report from Burundi», oversettelse ved Lill Muir 

To elever i Burundi får skolestipend fra DMI

 

Jeg heter Gaudiose. Jeg ble født i 1987 og er en av seks barn. Jeg ble født døv. Familien min bor fire timer fra  Bujumbura, hvor jeg nå bor for å gjøre meg ferdig med videregående. Faren min og en av søstrene mine er også døve. Far fikk ingen skolegang. Da vi var barn gikk vi ofte i døvekirken. Jeg ante ikke hva Bibelen handlet om. Nå vet jeg mer om Bibelen og om Gud. Jeg er med i lovsangsteamet på gudstjenestene. Døve blir med hjem til kristent fellesskap. Da jeg var ferdig på grunnskolen, kunne jeg ikke få gå på videregående skole. Faren min hadde ikke råd til å betale skolepengene. Han drev jordbruk og kunne bare brødfø oss og betale for barneskolen som var mye billigere. Da DMI begynte arbeid i Burundi, fikk jeg et skolestipend og kunne gå på videregående sammen med hørende elever i hovedstaden. Dette har jeg mestret bra. I år gikk jeg ut som beste elev i klassen og blir ferdig i 2016. Familien min er glad på mine vegne for denne utviklingen, og vi takker DMI for alt dere gjør for meg. 

  

Jeg heter Leopold og er døv. Jeg ble født i 1991. Jeg bor       hjemme hos mor og to yngre brødre. Faren min ble drept under krigen i 1993. Da var jeg bare to år.

Jeg gikk på Ephatha døveskole. Onkel betalte for meg fordi moren min var uten arbeid og ikke kunne betale. Da jeg skulle begynne på videregående, kunne ikke onkel betale mer. Takk Gud at DMI åpnet arbeid i Burundi! Jeg fikk stipend fra DMI til videregående. Jeg er flink og ble best i klassen. Jeg har tre år igjen til jeg er ferdig.

Da jeg begynte på videregående, tok jeg imot Jesus som min frelser. Jeg ble døpt i 2007. Jeg ‘synger’ på gudstjenestene i døvekirken og er aktiv i en Bibelstudie klasse om kvelden. Takk til dere som ber for meg og støtter meg. Må Gud velsigne dere!