Av Lill Muir/Anette Hay

Fetsum Paulus Netserab

Fetsum Paulus Netserab var en av de unge delegatene på kon-feransen. Han er varamedlem i styret for DMI Norge.

Er det mange som lurer på hvor du kommer fra, spør vi? Fetsum smiler, det var ikke første gang han hadde fått det spørsmålet. Han forteller at familien hans kom fra Eritrea, ved Rødehavet i Afrika, og som var i krig da de flyktet. Moren var gravid, og Fetsum ble født da de kom til Norge. Nå er han blitt 25 år gammel og Norge er hans hjemland. De er en kristen familie, men siden Fetsum var eneste døve i sin sammenheng, kjente han seg usikker i sin tro. Han ba, men skjønte ikke at det var Jesus han ba til. Etterhvert som han vokste til, ble troen sterkere. Da han var barn, hadde han ikke mange døve rundt seg, men siden har nettverket vokst.

– Hva brakte deg til konferansen?

– Det var som om Gud sa: “Reis til Sør -Korea!” Beskjeden kom veldig tydelig, forteller Fetsum. Han trivdes på konferansen og fikk flere venner, også på Facebook.

– Det var fint å komme hit og treffe så mange kristne døve fra forskjellige land, sier han.

Fetsum har en e-post-adresse som er knyttet til DMI Norge.

– Hvordan har det seg?

– Jeg hjelper til på DMI-kontoret i Oslo, sier han. Om noen stikker innom, slår han gjerne av en prat om døvearbeid i forskjellige land. Det er det Fetsum er blitt opptatt av, å få et større nettverk innen DMI…og lære mer om det.