Av Heidi WollRodel Patal Manila møter sin norske støtte-partner Heidi Woll på konferansen i Seoul.

Vi hadde aldri møtt hverandre før. På Seoul-konferansen traff vi hverandre, til begges overraskelse. 

Rodel Patal Manila er en av DMIs medarbeidere på Filippinene. Det ble et hjertelig møte mellom han og meg. Jeg er en av hans norske støttepartnere. Rodel var ikke klar over at jeg støttet ham fast, og jeg visste heller ikke at Rodel var på konferansen.

Plutselig oppdaget jeg navnet hans, og det ble opprettet kontakt. Rodel har store utfordringer i livet. Han er døv og står i fare for gradvis også å bli blind. Fortsatt ser han ganske bra. Han er glad og optimistisk, fordi Jesus har gitt han noe å leve for og styrke til å leve hverdagslivet. Han er evangelist blant døve og viser stor takknemlighet over den økonomiske støtten han får fra meg og fire andre faste støttepartnere i Norge. DMI trenger minst 100 nye støttepartnere. DMI har både et fadder-program for skoleelever, og en ordning for medarbeider-støtte for voksne.

Det er mulig å gi kollektiv støtte til voksne medarbeidere og til skolebarn og skoler, men man kan også støtte ett barn eller en voksen fast, slik  jeg gjør. Send sms eller ring Gunnar Dehli på 900 30 181 eller send e-post til post@dminorge.no  eller kontakt fadderkoordinator Tove Selsø for mer  informasjon på 944 15 707.