Av Lillian Løitegård

SAMMENDRAG AV OPPLEVELSER OG NYTTE AV MIN STUDIETUR TIL DMIs KONFERANSE TIL SEOUL I OKTOBER 2014

Studieturen som jeg fikk innvilget av Kristelig studieforbund (K-stud) startet 2. oktober. Vi hadde en lang flytur. Vi landet om morgenen lokal tid i Seoul, og der ble vi møtt av flere deltakere fra forskjellige land. Fra nå var språkene norsk tale og tegnspråk, australsk tale og tegnspråk og etter hvert koreansk og engelsk.  For en gangs skyld var vi hørende i mindretall. Viktig og lærerikt å få oppleve det også, alle sanser måtte skjerpes. Nytt land og kultur, ny spennende og uvant mat og utrolig høflige mennesker. Noen sa til meg før jeg dro, at jeg måtte besøke megakirken til Yongi Cho i Seoul, men det er kanskje vel så spennende å oppleve en predikant som spilte ut det bibelske budskapet på tegnspråk. Det er å anbefale alle hørende å en gang få se denne levendegjøringen av Bibelen gjennom tegn. Det var også gripende å se døve fra 24 forskjellige nasjoner og spennende å høre rapporter fra de forskjellige landene. Gjennom å få være observatør på deres internasjonale styremøte, som foregikk like før konferansen, fikk jeg litt innblikk i dette verdens-omspennende arbeidet for en minoritet som de døve er. Men de er jo et folk, slo det meg.  I Norge har det også blitt etablert grupper av døve som samles. Noen av disse søker om støtte fra K-stud til sin studievirksomhet, og vi oppfordrer flere til å søke. Jeg kjenner meg ydmyk etter dette møtet og er utrolig takknemlig for muligheten til å få delta.