Vi vil igjen informere våre givere om at det er mulig å få skattefradrag for gaver til DMIs arbeid. Staten har forhøyet beløpet den enkelte kan trekke fra på selvangivelsen. I 2014 kan du få trukket fra gaver inntil 16.800 kr. 

DMI Norge oppfordrer giverne til å  tegne AvtaleGiro for å gi en fast støtte til DMIs arbeid. Du kan trykke på denne AvtaleStraks-linken. Du kan velge hva av DMIs arbeid du vil støtte, og hvilket beløp du ønsker å gi. Oppgir du person-nummeret ditt, kan du få skatte-fradrag.