Borgar Jølstad, Odd Johannesen og Tom Hasselgård  

Sommeren 2014 gikk tre flotte frikirkefolk ut av styret i DMI Norge.  

Borgar Jølstad har vært nestleder i styret  fra vi etablerte det i januar 2002 til august 2014. Han har vært nytenkende og modig, og har hatt en drivkraft for å videreutvikle DMI, som etter hvert har arbeid i tilsammen 17 land og berører mange tusen døve daglig. Som styreleder har jeg opplevd å få jobbe i team med Borgar, og jeg er veldig takknemlig for all støtte i utfordrende saker i styresammenheng.

Odd Johannessen har sittet i styret i ti år. Han har bakgrunn som misjonær i Mali. Med sine erfaringer med en mor som etter hvert ble både blind og nesten døv, har han en unik kunnskap om hva sansetapene gir av utfordringer i  livet. Odd har stor rettferdighetssans, og han har i styresammenheng fokusert på hvordan vi skal løfte de som står i en svak posisjon og gi dem muligheter.

Tom Hasselgård har vært trofast vara i styret i tolv år, før han gikk ut. De som kjenner DMI-arbeidet, vet at Tom hører med til de norske ”røttene” for DMI. Hans mor Else har arbeidet frivillig for DMI fra 1979. Hennes nå avdøde mann John, styrte i mange år DMI-økonomien fra Norge, og både Tom og foreldrene har nær tilknytning til Lill Muir. Vi takker Tom for hans arbeid både i styret og med DMIs  internettside som han i flere år hadde ansvaret for.

Heidi Woll, styreleder

Avskjeds-lunsj i styret. Fv: Kirsti Vuorimies, Fetsum Netserab, Marianne Hogstad, Else Hasselgård, Tom Hasselgård, Lill Muir, Heidi Woll, Borgar Jølstad og Odd Johannessen.