• Takk for at det kristne arbeidet blant døve i Norge går framover.  Be særlig for de mange døve ensomme troende rundt i landet.
  • Be om at mange døve barn som i dag ikke får undervisning, må få komme på skole.
  • Takk for beskyttelse under uværet i Filippinene, e for både ansatte og elever der.
  • Be spesielt for døve og deres ledere under krigstilstanden i Syria. Takk for at arbeidet kan fortsette! Be om Guds fred og beskyttelse under julehøytiden.
  • Takk for at Neville Muirs kreftbehandling går så godt. Fortsett å be for hans helse, og for skulder-operasjonen på nyåret.