Mitt navn er Juna Mae Paulmanal. Jeg er 29 år gammel. Jeg er født og oppvokst på Filippinene.

Jeg har en bachelor i sykepleie og har jobbet som sykepleier i hjem-landet mitt.

Så fikk jeg en mulighet til å jobbe i Danmark som au pair i en familie der. For meg ble det som et eventyr og en lærerik opplevelse.

Etter 18 måneder flyttet jeg til Norge, til en norsk familie for å jobbe som au pair. Her lærte jeg norsk, noe som gjorde kommunikasjonen lettere. Jeg gikk også på Universitetet i Oslo for å studere språket. Det ga meg mot og selvtillit til å skaffe meg god-kjenning som helsepersonell i Norge.

I fjor gikk jeg på en bibelskole i Norge som fokuserer både på bibel-kjennskap og misjon. Det var en flott mulighet for meg til å lære hvem Gud virkelig er. Jeg lærte å be mer og fikk se at alt er mulig for Gud. Det var også en flott mulighet til å få være sammen med andre av Guds folk som ønsker å kjenne ham personlig.

Nå tar jeg et videregående år på bibelskolen, og da skal jeg ha en del praksis innen ledelse. Det er mest praktiske ting jeg gjør i min tjeneste. I den forbindelsen jobber jeg som frivillig i DMI Norge. Jeg er sekretær for daglig leder, Gunnar Dehli.   Jeg vil også delta i ulike grupper for døve som DMI har, og delta i møter og arrangementer i kirker og andre sammenhenger der arbeidet blir presentert.

I utgangspunktet kan jeg ikke tegnspråk, men jeg lærer det og praktiserer det daglig.

Du kan nå meg på epost: juna.paulmanal@dminorge.no

Mitt mobilnummer er: 9683 0617.

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Fil 4:13.

Jeg gleder meg over å jobbe i DMI. Vi kan gjøre det med Guds hjelp.