Av Gunnar Dehli

Roslan Magomedov blir døpt. Gunnar Dehli (t.v) og Roslans venn Alexei Grichanovitch (t.h).DMI fokuserer også på å styrke
kristent arbeid blant døve her i
landet. Dette er i vekst. Stadig flere
døve kommer på husmøter og andre
samlinger. Nylig ble en tidligere
muslim fra Øst-Europa døpt. Det
var stort å få være med på.
Selv om synet også er borte, er tilhørigheten til det kristne fellesskapet der. Kolbjørn Bø fra Randaberg var på Oslobesøk. Her i samtale med Gunnar Dehli (t.h) om å be for at døve skal tro på Jesus.