Av Gunnar Dehli og Borgar Jølstad

Kjenner du noen som driver et firma? Tror du de kan si ja til en annonse i dette bladet, KOM OG SE! Kanskje du selv jobber et sted der du kan spørre sjefen om det samme?

DMI Norges organ KOM OG SE!kommer ut seks ganger i året med et opplag på cirka 750 og blir sendt til alle våre givere og andre interesserte, både til grupper, firmaer og enkelt-personer, først og fremst i Norge, men også til folk i utlandet. Det kommer ut både i papirutgave og sendes ut elektronisk på epost. Bladet legges også ut på internett.

Deaf Ministries International (DMI) er en verdensomspennende organisasjon som nå arbeider i nærmere 20 land, hovedsakelig i Asia, Afrika og Midt-Østen. Mange steder er vårt arbeid det eneste tilbud som blir gitt til døve.Vårt arbeidsprogram omfatter blant annet barnehager, skoler og elevhjem, bibelskoler, høyere utdanning, menigheter, leirer og konferanser, sysselsetting og hjelp-til-selvhjelp- prosjekter, nød- og katastrofe-hjelp.

DMI har ikke offentlig støtte og det meste av vår virksomhet  i Norge utføres ved frivillig arbeid slik at den største delen av midlene som samles inn, sendes til feltene som vi arbeider på og til underhold av lokale medarbeidere.

DMI Norge er organisert som en stiftelse og drives i samsvar med norske myndigheters regler, med et valgt styre, med årlig innberetnings-plikt for både årsmelding og regn-skaper, godkjent av statsautorisert revisor.

En rubrikkannonse for ett år

(6 innrykk) koster 10.000 kr.

Kontakt Borgar Jølstad på

nr: 900 51 686 eller på

epost: odb-joel@online.no

Vi er svært takknemlige hvis du kan være med å hjelpe oss i dette viktige arbeidet ved å prøve å skaffe oss annonsører!