Er du kristenruss i 2014/2015? Eller kjenner du noen som skal være kristenruss kommende år? Vi har et konkret prosjekt som vi ønsker hjelp til å samle inn penger til. Det er til skole for døve barn i den urolige, østre delen av Kongo. Mangelen på skoletilbud for døve er stor i dette området. Vi kommer gjerne på samlinger som russen skal ha både for å informere om prosjektet, og likedan er vi gjerne med på arrangementer og møter der det skal være kollekt til prosjektet. Er du interessert i å få vite mer om dette? Kontakt Gunnar Dehli. Vi har både skriftlig informasjon og video/bilder som viser prosjektet. Mer informasjon kommer på våre hjemmesider og i neste nummer av KOM OG SE!