For vel et år siden kom myndighetene i Davao til DMI sitt døvesenter i byen og leverte fra seg en 9 år gammel døvblind, foreldreløs gutt som aldri hadde lært å gå. Mange døve barn har kommet til døvesenteret på samme måte, men i dette tilfellet har DMI dessverre ikke de ressurser som trengs. Gutten bør få en opplæring som er tilpasset hans dobbelte sanse-tap og hans bevegelseshemming. Håpet er at vi kan få igang en god utvikling for han, selv om den er forsinket. Bena hans må også bli undersøkt.

Til tross for sin situasjon, virker gutten trygg og glad. Elever og stab er snille og omsorgsfulle mot han. Men han trenger så mye mer… Kontakt oss om denne guttens historie rører ved deg og du vil hjelpe!