Av Lill Muir

DMI driver flere skoler og internatGlade for skolestøtten fra faddere

Mange steder i verden der det ikke er til-strekkelige skoletilbud for døve. Her er en liste over hvor DMI har egne skoler og hvor vi støtter enkeltelever:

I Kenya: En skole med internat. 

I Kongo: En skole med internat.

I Uganda: Ingen DMI skole. Elever  gis stipend til å gå på offentlige døveskoler.

I Myanmar: En skole med internat.

På Filippinene: To skoler med internat og tre separate internat.

I Zambia:Ingen DMI skole. To elever støttes på lokale skoler.

Takk kjære faddere som hjelper oss med å gi døve barn mulighet til skolegang!

 

Gledelig nyhet

Vi har fått vår egen fadder/skolestøtte-koordinator!Merk Tove Selsøs telefon-nummer: 994 15 707

Tove Selsø er bosatt i Fredrikstad og hun har tatt på seg denne oppgaven på frivillig basis. Dere som er faddere vil sikkert høre fra henne i løpet av de neste månedene. Ta kontakt med Tove om du lurer på noe, eller om du vil bli ny fadder!

Skoler for alle

Alle døve barn og unge er velkomne til DMIs skoler. Ingen vises bort, uansett familie-bakgrunn og økonomi.  Hvert barn er like verdifull i Guds øyne, noe vi gjerne vil formidle videre til dem. Visjonen er å gi dem den beste veiledning de kan få i sine unge liv. 

Landsbyen Pintaw Oo med 48 døve

So Man Dae med sin kone og datter

Også voksne døve  gis undervisning. Nord-vest i Myanmar ligger en liten landsby med mange voksne døve. De har aldri gått på skole, så So Mon Dae, en ung, døv mann som er skoleassistent på DMIs døveskole i Kalay 12 km unna, tok på seg å reise ut til dem hver helg. Der underviser han dem i tegnspråk og i å lese og skrive. Hans innsats har allerede betydd en stor forskjell i deres liv! Bibelens historier forteller han dem også. I januar ønsket 5 av dem å bli døpt.

 

Etterat disse fem ble døpt, er fem døve til blitt døpt. Gleden er stor i landsbyen!

Fadder- og skolestøtte, hva dekker det for elevene?

Faddergaver dekker skolepenger, lærebøker, eventuelt uniform og et måltid mat for dagelever eller overnatting med tre-fire måltider om de bor i elevhjem.

Det skjer dessverre at noen barn slutter, men nye kommer stadig til. Prisene øker og flere barn kommer, derfor er det alltid behov for nye faddere.

Fadderbidrag, hvor mye koster det pr måned?

Du kan velge ditt månedlige bidrag fra kr. 150, kr. 200, kr 300 eller kr. 600.

Vil du dekke full pensjon, koster det fra kr. 600 til ca. kr. 800 avhengig av hvilket land skolen ligger i.