(Oversatt av Lill Muir)

Fra mørke til lys, …Hva er det?

I begynnelsen skapte Gud

Det var den første dagen – .

Et vakkert skue, da mørke ble til lys.

 

Mitt liv, fra en jødisk familie kom jeg.

Fra Guds utvalgte folk. Det tilhørte jeg.

Min barnelærdom til tross, var jeg

 forvirret. Guds nåde kjente jeg ikke til.

 

Ulykkelig, full av ubehag og vansker,

Problemfylt, ensom og redd,

Som om jeg ble gravd dypt nedi dypet

Fanget, langt borte fra alt der oppe.

 

Hvordan komme vekk herfra?

Lytt til de Gode Nyheter, vær årvåken.

Bli klar over, forstå og tro.

Med hele hjertet, med sjel og tanker…

At Jesus døde for våre synder.

 

Jeg bekjente, ble tilgitt og renset,

Fra alt jeg hadde gjort galt.

Det var Guds plan for deg og meg,

Hans mål for jøde og hedning.

 

Kraft til å kjenne Hans Ord,

Samtale i bønn.

Hans ord er lik en lampe,

Som leder meg til lyset.

 

Takk Gud! At du frelste meg,

Fra mine synders mørke.

Han forandret mitt liv.

Jesus er Lyset,

Og mørket ble til Lys.

Susan Shannon har skrevet flere dikt. Dette diktet handler om vendepunktet i hennes liv. Hun er Månedens portrett. Les mer om henne på siste side!

Klikk på linken under for å se Susan selv fremføre diktet sitt på australsk tegnspråk.

http://www.youtube.com/watch?v=I7vex91JWyg