Av Lill Muir

 

Det har vært en begivenhetsrik tid siden
vi kom fra Norge i starten av november.
Kalenderen før jul ble fort full. Susan
Shannon og Lill har hatt førjulssalg i
kirker og menighetshus i Melbourne og
på den måten forsøkt å gjøre DMI kjent.
Det viktigste som skjedde i november
var gjennomføringen av DMIs internasjonale
styremøte. Det ble holdt i
hjemmet vårt, så en del tilrettelegging
måtte til før utenlandsgjestene ankom.
Gode naboer huset flere av gjestene.
Det ble en opplevelsesrik uke med
representanter fra flere land som satt
sammen med sine tolker og drøftet
viktige saker i de tre dagene møtet
varte. Litt sightseeing og mye godt
fellesskap ble det også tid til. På søndagen
deltok flere på gudstjenesten i
menigheten der Lill og Neville hører til.
På familiefronten ble det forlovelsen
mellom Emma og vår eldste sønn Brent
som ble årets største begivenhet. På
familiebildet står de som nummer tre og
fire fra høyre. Barnebarn nr 5 ble født i
år og sitter nederst på bildet. Til neste år
ventes enda et barnebarn. Vi er blitt
beriket med gode gaver og minnes
Bibelens ord om at “All god gave…
kommer ovenfra, fra ham som er
himmellysenes Far”.
Julens budskap er blitt ekstra levende
for oss og vi gleder oss til å feire
himmelkongens komme til vår jord.
Takk til hver og en som har støttet opp
om DMI i året som ligger bak oss! Uten
dere kunne ikke DMI utføre det arbeidet
som drives i de mange land. I dag
kunne vi sende litt ekstra til en døvemenighet
i Afrika som ikke hadde nok
penger til å lage julefest. Takk til hver
og en som gir! Du gjør en stor forskjell
for flere enn du tror!
Velsignet jul og et riktig godt nytt år!