Med takknemlighet til Gud og til alle
dere som ber og støtter arbeidet, legger
vi dette året bak oss. Det har vært
vanskelige perioder, men vi har også
opplevd mye velsignelse.
Når vi nå går inn i julefeiringen, la oss
da særlig tenke på våre døve søsken i
Syria og Egypt. Vi ber om dager uten
vold og frykt og at det nye året må
bringe håp om fred!
En velsignet jul og et riktig godt nytt år
ønsker vi dere alle!