Bings bank og arbeidsformidling 

Bing Medes, leder av DMIs mikrofinans-prosjekt i Filippinene
Tavlen tv.: de som har fast arbeid, tavlen i midten: de forretningsdrivende.
Bing Medes, leder av DMIs mikrofinans-prosjekt i FilippineneTavlen tv.: de som har fast arbeid, tavlen i midten: de forretningsdrivende.

 

En kvinne har sørget for jobb til 43
døve. Bing driver bank og arbeidsformidling. 


Noe av det mest spennende som har skjedd i DMIs internasjonale arbeid det siste året, har Bing stått for. Alene driver hun et prosjektsenter for døve – en kombinasjon av arbeidsformidling og næringslivsbank.

 

Den tidligere døvelæreren ble bedt av DMI om å utvikle et mikrofinansopplegg for døve avgangselever i Filippinene. Med en startkapital på 1000 US dollar gikk hun i gang. Hun arrangerer samlinger for å kartlegge hva den enkelte vil og kan. Deretter skaffer hun jobber eller kurser dem som vil drive egen bedrift. I løpet av ett år har hun fått 23 døve inn i fast arbeid, og 20 er i gang med forretningsvirksomhet. Hun driver tett oppfølging og sørger for at alle betaler tilbake sine lån og sparer 5 prosent av det de tjener. Bings pionerarbeid vil bety mye for DMIs utvikling videre.