• Takke for flere økonomiske mirakler de siste månedene som har gjort det mulig å dekke lønn og andre kostnader på alle feltene våre.
  • Takke for at alle hjernesvulstene hos DMI medarbeideren Charles, er blitt fjernet og at han er frisk igjen.
  • Be for Guds fortsatte beskyttelse for DMI medarbeiderne og menighetene våre i Egypt og Syria. Be spesielt om beskyttelse for de mange nye troende der.
  • Takke for at stadig nye døve i Norge møter evangeliet og at flere knyttes til DMI-arbeidet.
  • Be for DMIs internasjonale konferanse i Seoul, Sør-Korea – for alle forberedelser og for dem som skal komme til konferansen.