Konferansen holdes i Seoul, fra 7. til 11. oktober. Dette er den 6. DMI konferansen i rekken. Hvert 3. år har DMI arrangert slike storsamlinger.

Vi tror at det også denne gangen skal bli en uforglemmelig, fascinerende og inspirerende opplevelse.Det er ikke for sent til å melde seg på! Også hørende er velkommen! Til nå er 6 påmeldt fra Norge.

Du kan enten melde deg på ved å kontakte Gunnar Dehli på SMS (90030181) eller gjøre det online: http://www.deafmin.org/conference/register_2014.php 

Om du ikke selv kan reise, vil en gave til reiseutgifter for en DMI med-arbeider i Asia/Afrika bli til stor hjelp!