Av Gunnar Dehli

Nytt elevhjem under bygging for guttene ved skolen i Ringa, Kenya

Etter flere år med svært dårlige boforhold for guttene ved DMI-skolen i Kenya, er vi nå godt igang med bygging av et nytt elevhjem.

Guttene har til nå bodd svært trangt. I små rom med køyesenger, der det er liggeplass til seks, sover det mer enn dobbelt så mange. Gode madrasser er det heller ikke i alle sengene.

I det nye bygget kommer alle til å sove i ett stort rom, men likevel, etter afrikanske forhold blir det god standard. En menighet i USA har gitt penger til byggingen. Nå håper skolen at de snart også kan få innlagt vann. Da kan elevene få dusje!