Av Lill Muir og Gunnar Dehli

Lilian, glad for fadder-støtte

Lilian er en av elevene i Ringa.

Hun har blå øyne. Det legger en merke til i Afrika. 

Til tross for en svært fattig oppvekst i en stor familie, har hun kommet langt, lenger enn de fleste. Hun er en av skolens beste elever og følger i Evelyns fotspor. Evelyn var avgangs-elev i fjor med  det beste eksamens-resultatet for alle døve i Kenya.

Lilian er dyktig i sport også. 

Takket være god opplæring ved DMIs døveskole, drømmer hun nå om selv å bli lærer for døve en dag.  

Lilian opplever at Guds godhet er over livet hennes. Vi gleder oss over at faddergaver fra Norge er med på å gi mennesker så gode utviklings-muligheter!

To søstre, Susan og Sharon i en lunsjpause. Godt å ha hverandre når en er langt hjemmefra