Av Gunnar Dehli

41 elever, rektor (i rosa skjorte) er døv + to døve og to hørende lærere

Kommunen tilbød dem en ny skole-bygning gratis. Problemet var at den lå et stykke utenfor byen, Det ville bli langt å gå for mange. Ville de miste mange elever? De tok sjansen!

De aller fleste kommer likevel, pluss noen nye. De går langt, men de vil lære! En av dem er en ung mor. Hun har med seg sin lille datter hver dag.

Skolen har bare eksistert i et par år. Økonomien er svært dårlig. Lærerne får fra 100 til 200 kr. i måneden, langt under normal lønn. De holder likevel ut i håp om at flere fra Norge vil støtte driften etter hvert. Mange av elevenes familier klarer ikke betale skolepenger, men rektor har likevel bestemt at barna ikke skal avvises.

DMI Norge satser på å få flere støttepartnere til denne skolen i Øst-Kongo, i et område der geriljagrupper gjør livet utrygt. Her finnes det fremdeles mange døve uten tilbud. Et mål etterhvert er også å bygge et elev-hjem for elever som bor lengre unna.