Av Gunnar Dehli

Wesley AgengoFor tiden regnes DMIs skole «Immanuel Christian school for the deaf», for å være den beste døve-skolen i Kenya. Som rektor er Wesley naturlig nok stolt.

To år på rad har skolen ligget i toppsjiktet når det gjelder avgangs-elevenes eksamensresultater. Siste år ble skolen nr. 1. Wesley har jobbet hardt for dette.

Han er hørende selv og en dyktig tegnspråkbruker, men han har sett det som avgjørende for læringsmiljøet på skolen de fleste lærerne er døve selv. Til tross for at skolen til tider har dårlig økonomi, har han klart å holde på de fleste lærerne og dermed bygget opp en solid medarbeiderstab. Dette gir resultater!

Sammen med de majoriteten av lærerne bor Wesley med familien sin inne på skoleområdet.Familien Agengo: f.v. Beryl, Axel Craig, lille Neville og WesleyDe lever et fellesskapsliv med elevene. Hele livet hans dreier seg om å sørge for at skolen er et trygt og stimulerende læringssted med en klar kristen profil for de ca. 80 døve barna der.