• Be for DMIs 6te internasjonale konferanse, for årets arrangører i Sør Korea og for de som planlegger reisen.
  • Be for Lills opphold i Norge fra 11. juni – 9.juli, for fruktbare møtepunkt
  • Takk og bønn for alle våre ansatte og frivillige medarbeidere!
  • Be for elever og lærere ved DMIs skoler og internat!
  • Glem ikke døve i Egypt og Syria, be om beskyttelse i en tid full av frykt.
  • Be spesielt for Rodels arbeid på Samar blant døve barn og unge i svært enkle og tildels raserte omgivelser.
  • Takk og bønn for Kim og Albert sitt arbeid i Bacolod, Filippinene