Som du kanskje har lagt merke til når vi har presentert den internasjonale kon-feransen i år i Sør-Korea, så er dette et jubileums-arrangement. Det har nå gått 35 år siden Neville og Lill Muir startet misjonsarbeidet blant døve, nettopp i Sør-Korea. Fra den spede begynnelsen med 4 døve koreanere, har dette vokst til et misjons-eventyr. Alt er basert på gaver fra folk som vil støtte. Vil du gi en jubileumsgave? Behovet er stort!