Chi Luna som har vært leder for DMIs skole- og prosjektsenter i Ligao på Filippinene, har gått av med pensjon etter 20 års tjeneste. Nye, dyktige ledere fra staben har nå overtatt etter henne.