Av Lill Muir

Else Hasselgård – døves venn

Else Marie Hasselgård er godt kjent for mange. Else og ekte-mannen John ble frivillige medarbeidere like etter opp-starten av døvearbeidet. Etter Johns død, fortsatte Else med oppgavene alene.

Da Lill og Neville Muir reiste til Sør-Korea i desember 1978, trengte de noen til å ta oppgaven med regnskap og utsendelse av nyhetsbrev. Først tok det Lills mor seg av det. Siden hjalp flere andre til, men ingen holdt på så lenge som Else.

Da John, som var bankmann, ble spurt om å ta på seg regnskapet, svarte han ja med en gang. De drev hjemmekontor for det som dengang het Kristent arbeid blant døve, og satt i en årrekke i vårt styre. Når folk ringte, var det en vennlig dame med Kristiansandsdialekt som svarte. Da John døde og Else fortsatte alene, fikk hun ofte venner fra Frikirken til å hjelpe seg.

Else er gjestfriheten selv, noe mange av oss fremdeles nyter godt av. Hun har hatt utallige samlinger i sitt hjem. Else er blitt 76 år gammel og er fremdeles den personen i Lills hjemby Fredrikstad som står DMIs arbeid aller nærmest. Hos Else er det alltid gode råd å få og omsorg til tusen. Forbønns-tjenesten de siste 35 årene må ikke glemmes. Hun var med på vår første inter-nasjonale konferanse i Davao i 1999, en opplevelse av de sjeldne! Fremdeles følger hun ivrig med i alt det som skjer innen DMI. Vi takker Gud for deg, Else! Takk for lang og trofast innsats! Gud har nedlagt en spesiell omsorg for DMIs arbeid i hjertet ditt, noe vi alltid vil være takknemlige for.