Av Lill Muir

 

Cristys mikrofinansierte dessert-butikk

Cristy på Filippinene er en av flere døve som har fått mikro-lån, og som nå tjener litt ekstra til eget og familiens underhold. Hun driver en liten nær-butikk og kan passe datteren sin samtidig. Hun selger nøtter og desserter til folk på gaten der de bor, og hvor mange kommer for å handle.

Bing, DMIs mikrofinans koordinator i LigaoBing – en arbeids-skaper
 

Bing Medes heter damen som har ansvar for en rekke av DMIs mikrofinans prosjekter på Filippinene. Hun driver både mikrofinans-bank og arbeids-formidling.DMI ønsker å få opprettet slike prosjekt mange steder. Det er viktig for de døve her å ha noen som bakker dem opp i sin søken etter arbeid. Flere voksne døve i Ligao og området rundt, har funnet arbeid takket være Bings prosjektledelse.

Lærerskolestudent

Når døve studenter i Uganda er ferdig med lærerskolen eller tilsvarende studier, tar de ofte en øvings-jobb uten betaling for å få nok praksis i læreryrket. Denne studenten livnærer seg med litt jordbruk på si.

Uganda: døv lærerstudent + døve elever = trivsel