Av Gunnar Dehli
Odd+Borgar+Jlstad
Odd Borgar Jølstad
– Jeg vil være med!
– Kan dere bruke meg?
Dette var Borgar Jølstads respons etter å ha hørt Lill Muir fortelle om DMIs arbeid blant døve.
Det er 16-17 år siden dette skjedde. Siden den gangen har Borgar vært en av de mest sentrale norske med-arbeiderne i den internasjonale døve-misjonen. Han ble med i støttegruppen for arbeidet, og da DMI Norge ble en stiftelse ble han nestleder i styret. I fjor sommer gikk han ut av styret etter 13 års innsats. – Men jeg vil gjerne være tett på virksomheten videre likevel, lovte han. Og slik har det blitt. Borgar har ikke minst vist stort engasjement for å bidra til at økonomien i arbeidet kunne styrkes. Han har de senere årene deltatt i DMIs økonomiutvalg der han har hatt flere ideer til tiltak. Selv satte han også igang å skaffe annonser til KOM OG SE!, slik at bladet også kunne bli en inntektskilde.
– Jeg kjente Lill fra ungdomstiden i Østre Frikirke, forteller han. Hun overtok søndagsskolearbeidet etter meg. Kona mi og jeg har fulgt med henne og Neville i arbeidet deres hele veien, og vi ber for dere alle hver dag!
– Det har vært veldig givende og godt å være med i dette fellesskapet, forteller han, – ikke minst det å ha blitt kjent med mange døve! Det er flott å se den utviklingen arbeidet har hatt, fra en enkel drift til en god organisering idag.