Av Lill Muir

Døve og hørende mødre rundt bordene i menighetstua sammen med tolk og mentorer. Det ble en hyggelig og givende samtale omkring dagens tema.

To unge mødre i menigheten vår i Melbourne tok initiativet til å  danne ei gruppe for småbarns-mødre. De ville gjerne inkludere mødre fra nabolaget.  Særlig omsorg hadde de for en døv kvinne.

Det var få aktiviteter i menigheten for denne døve kvinnen. Tilfeldigvis traff initiativtakerne en annen døv, ung kvinne. Hun bodde ikke langt fra kirken og kunne tenke seg å bli med. Hun var også småbarnsmor. Det passet ypperlig!

Min døve venninne Susan og jeg ble bedt om å bli mentorer. Tolken vi bestilte var også småbarnsmor. Hun var mer enn villig til å ta på seg denne jobben annenhver uke.

Hensikten med Mops var å gi unge mødre en trivelig og avslappende formiddag et par ganger i måneden, mens barna ble tatt hånd om av andre i et annet værelse.

Mødrene hygget seg og kunne uforstyrret følge med på dagens tema. Møtene ble avsluttet med et minne-vers fra Bibelen, pent trykket på vakre kort som deltakerne kunne ta med hjem.

Vi takker Gud for de 15-20 damene som kom fast. Nå legges planer for neste år.