Av Heidi Woll
Kirsi Vuorimies fyller 70 år.

Kirsti er en spennende dame. Hun vokste opp i Finland, som enebarn. Kirsti er født døv og hadde døve foreldre. Hun hadde også flere døve slektninger. Kirsti opplevde derfor en oppvekst der hun kunne kommunisere ubesværet med sine nærmeste.

Kirsti har fra ungdommen av vært ivrig innen sport, og deltok i ungdomstiden i døveidrett internasjonalt, blant annet innen volleyball.

Hun kom til tro på Jesus i voksen alder, flyttet til Norge, og har bosatt seg i Stavanger. Hun er æresmedlem i Stavanger døveforenings sportsklubb.

Kirsti har arbeidet som miljøarbeider ved skole og internat for døve i Stavanger. Hun har vært en trygg omsorgsperson og en ekstra «mor» for mange.

I om lag 10 år har hun sittet i styret for DMI-Norge, og har i mange år hatt ansvaret for føringen av regnskapet.  Hun har besøkt DMIs arbeid i Uganda, og har opparbeidet et innholdsrikt nettverk med døve fra Kenya, Sør-Korea,  Australia og andre land.

Vi takker Kirsti for hennes engasjement og ønsker hjertelig til lykke med 70års-dagen den 18. desember.