Neville
Takknemlig for besøk! Typisk gave i Uganda. Neville Muir fikk to høner i Lira.
Utrolig mye skjer hele tiden i de 19 landene der DMI arbeider. Vi får vist bare en brøkdel i nyhetsbrevet vårt! Nedenfor finner du noen bildeklipp fra flere av disse landene, slik at du kan få et bredere inntrykk av aktiviteten. Tusenvis av døve får del i evangeliet og får hjelp på ulike måter – kontinuerlig.